Recep Çalı
40 YILLIK EMEK/YEREL HALK HİZMETİ

40 YILLIK EMEK/YEREL HALK HİZMETİ

 

Meslekte 40’ncı yılına girmiş bir inşaat mühendisiyim. Bu süremin 37 yılı kamu personeli olarak büyükşehir camiasında geçmiştir. Kamuda altyapı (su ve kanal) mühendisi olarak geçen  37 yıllık hizmetimin bana kattığı, başarı-hatalardan duyulan sevinç-üzüntü ile birlikte çalıştığım her alanda biriktirdiğim tecrübelerdir. 

 

İşte bu nedenle, şahsen masa işgal etmek yerine hizmet üretmeyi amaçlayan bir altyapı hizmetkârı olduk. Bu mücadele (biriktirmiş olduğum tecrübeleri paylaşmak, halkın istek ve beklentilerini kurum kültürü ve vizyonu ışığında  yaşamın içine yansıtabilmek mücadelesi) benim için her şeyden daha değerlidir. 

İşte bu nedenle tecrübeleri paylaşmak, sürdürülebilir bir yerel hizmete küçükte olsa önemsenmesi gereken bir katkıdır.

 

Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşları yerel hizmet kurumlarıdır ve kamu kaynağı kullanmaktadır. Hepimizin bildiği gibi ihtiyaçlar sınırsız denebilecek kadar yoğun olsa da kamu kaynakları sınırlıdır. İşte bu nedenle diğer kamu kurumlarında olduğundan daha çok dikkat ve özen ister. Zira bu kurumlarda, sürdürülebilir bir hizmet anlayışı için yerel halkın ihtiyaç öncelikleri dikkate alınması gerek ve şarttır. 

 

Biz yerel kamu yöneticileri bu durumu hiç göz ardı edemeyiz. Çünkü biz her anlamda  halk hizmetkârıyız. Bu nedenle yönetici noktasında olanlar kurum vizyonu ve hedeflerini içselleştirmek ve halk ile duygudaşlık (Empati) kurabilir olmak, iş ve işlemleri ile olduğu kadar davranışları, hayatı ile de örnek insan olmak zorundadır.

 

Halka hizmet için var olan yerel hizmet  kurumlarında yöneticinin eleştirilere açık bir kimliğe sahip olması ve görev alanı içindeki her sorumluluğu tereddütsüz üstlenmesi şarttır.

 

Bütün bunların yanı sıra yönetici-çalışanlar bir birlerine güven duymayı ve aile olma bilincini, yani Usta-Çırak, Abi-Kardeş ilişkilerini, çalışma hayatlarının ana ekseni olarak görmelidir. Aksi halde kurum zaman içinde giderek saplandığı gereksiz çekişme ve mücadelelerle yönetilemez bir hal alır ve kurumsal bütünlük bozulur.

Bu husus ise kurumsal başarıyı her geçen gün azaltır.

Saygı ve sevgi ile kalın.  Recep ÇALI-İnşaat Mühendisi

Yayınlanma Tarihi : 2021-2-6 20:49:20
Okunma Sayısı : 315

Recep Çalı Diğer Yazıları