TARIM ve GIDA ETİĞİ DERNEĞİ (TARGET) BASIN DUYURUSU

Daha İyisini Birlikte Yeniden İnşa Edelim

Bu yıl Dünya Kooperatifler Günü, “Daha iyisini birlikte yeniden inşa edelim” temasıyla 3 Temmuz Cumartesi günü kutlanacaktır. Dünyada ve ülkemizde giderek derinleşen eşitsizlikler, yaşamakta olduğumuz krizlerle daha da görünür hale gelmiştir. Bu gerçek, kooperatif hareketinin önemini ve değerini her zamankinden daha fazla ortaya koymaktadır.

 

Kooperatifler; dayanışma, işbirliği, güç birliği ve gönül birliği için kurulurlar. Güçlü sosyal yönleri olmakla beraber kooperatif, temelde ekonomik amaçlı bir işletme türüdür. Bireylerin/ailelerin tek başlarına gerçekleştiremeyecekleri üretim, hizmet ve tüketim amaçlarına, evrensel kooperatifçilik ilkeleri kapsamında kalmak kaydıyla, kooperatif çatısı altında erişebilmeleri mümkündür.

 

Başarılı kooperatiflerin en belirgin niteliği, ortakların kooperatife inanmaları, benimsemeleri ve etkin katılımlarıdır. Oysa ülkemizde, özellikle tarım ve gıda sistemi içindeki toplam kooperatiflerin ancak sınırlı bir oranı bu ortama sahiptir.

 

Ulusal ve yerel tarım ve gıda sistemlerinin; ekseninde bilim ve etiğin birlikte yer aldığı, bilgi temelli, adil, emeğe ve doğaya saygılı bir biçimde dönüşümü günümüzde büyük bir ihtiyaç halindedir. Tarım ve Gıda Etiği Derneği (TARGET) böyle bir dönüşümün başlıca araçlarından birisinin tabandan gelen gerçek ve güçlü bir kooperatifçilik hareketinin yaratılması olduğuna inanmaktadır.

 

Bu inançla, Dünya Kooperatifler Günü’nü kutluyor, kooperatifçiliğe gönül ve emek verenleri sevgiyle selamlıyor, aramızdan ayrılmış olanların anıları önünde saygıyla eğiliyoruz. 

 

 

Tarım ve Gıda Etiği Derneği (TARGET)

Yönetim Kurulu

 

Yayınlanma Tarihi : 2021-7-4 00:22:56
Okunma Sayısı : 177
tre