Marmara Ereğlisi’nin Çehresi Dev Projeler İle Değişiyor www.tekirdagkenthaber.com-tekirdaghaberleri

web tasarla

Marmara Ereğlisi’nin Çehresi Dev Projeler İle Değişiyor www.tekirdagkenthaber.com-tekirdaghaberleri

tekirdağ haberleri

Ana Sayfa     |     Ekonomi     |      Güncel      |      Spor      |      Sağlık      |      Künye      |      İletişim


Son Dakika |
Marmara Ereğlisi’nin Çehresi Dev Projeler İle Değişiyor

‘’20 Yılda Yapılmayanı, 5 Yıl İçerisinde Yapacağız’’

Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensupları ile bir araya geldiği toplantıda, bölgenin çehresini değiştirecek dev projelerini kamuoyu ile paylaştı.

Projeler, bölgede iç ve dış turizm açısından hayati önem taşıyor. Özellikle bölgenin tarihi dokusunu ortaya çıkaracak projeler aynı zamanda kültürden spora birçok konuda ilçeye fayda sağlayacak. Bu projeler ile bölgede uzun yıllar adından söz ettirecek Başkan Ata, yeni yıla hızlı bir giriş yaptı.

Tekirdağ ili özelinde doğası ve temiz sahilleri ile örnek bir ilçe olan Marmaraereğlisi aynı zaman da tarihi dokusu ile ‘’Trakya’nın Antik Kenti’’ konumunda. Göreve geldiği ilk günden beri ekipleri ile birlikte hızlı bir şekilde çalışmaya başlayan Başkan Ata, bölgenin çehresini değiştirmek konusunda oldukça kararlı. Başkan Hikmet Ata, bölgenin değerine değer katacak projelerini şu şekilde sıraladı;

-Arka Deniz Kıyı Düzenleme Projesi

Belediyemiz hudutları dahilinde, Mezbahaaltı-Güngörmez mevkii arasında yer alan halk arasında arka deniz olarak bilinen sahilde kıyı düzenleme projesi planlanmaktadır. Bu hususta proje, yürürlükteki Kıyı Kanunu, Kıyı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik, İlke Kararları ile İmar Planı ve Kararları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Hâlihazırda atıl bir durumda kullanılmakta olan arka deniz kıyı alanı, bölgenin potansiyelini geliştirmek, mevcut kıyının minimum müdahale ile kontrollü kullanımını sağlamak amacıyla ele alınmıştır.

Bu proje 2 kısımdan oluşmaktadır:

1. Peyzaj çalışması

2. Halkımızın gündelik ihtiyaçlarını karşılayacağı mimari yapıların konumlandırılması

Bu kapsamda hazırlanan projede; 600m uzunluğundaki bu alanda yürüyüş yolu, bisiklet yolu, Perinthos kent panoları, yeşil alanlar, gölgelik, açık hava sahnesi, büfe, güneşlenme alanları, macera parkı, wc, duş, soyunma kabini ve ahşap iskeleler yer almaktadır. Proje incelenmek ve değerlendirilmek üzere anıtlar kuruluna gönderilmiştir. Yapılacak bu düzenleme ile şu anda kullanılmayan durumda olan; gerek manzara gerek tarihi açıdan zengin olan bu alanda, turizmin hareketlenmesi ve halkımıza daha iyi zaman geçireceği bir rekreasyon planı yapılması amaçlanmaktadır.

-Rahmi Özcan Bulvarı Prestij Caddesi Projesi

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğünce, Kuzey Planlama şirketine projesi hazırlatılmıştır. İlgili proje İmar şehircilik Dairesi Başkanlığınca ve Tarafımızca yapılan teklife binaen 2 Etap ( 1. Ve 3. Derece sit alanlarına göre ) halinde, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’na sunulmuştur. EKVKK onayındaki en büyük sıkıntı; bahse konu projenin 1. Derece Sit Alanı içerisinde kalan etabında yapılması talep edilen köprü Yapımıdır.

-Konstantin’in Evi (Metropolit Evi) İstimlak ve Restorasyonu Projesi

Metropolit evi tescilli taşınmazlar arasında en eski ve ender sivil mimarlık örneğidir. Büyükşehir Belediyesi Başkanlığınca kamulaştırıldı, rölöve ve restitüsyon projeleri

hazırlatılıp kurulda onaylandı. Şu aşamada uygulama projeleri revize ediliyor. Uygulama projesi tamamlandıktan ve kuruldan geçtikten sonra restorasyon çalışmalarına başlanacaktır.

-Aleksin Kahvesinin Restorasyonu (Balıkçı Kahvesi) İstimlak ve Restorasyonu Projesi

19. yüzyıla ait olan Aleks’in Kahvesi, 1980’li yıllara kadar kahvehane olarak kullanılmıştır. Uzunca bir süre yerli halk tarafından toplanma yeri olarak kullanılan yapı, yıllar içerisinde bir hafıza mekanına dönüşmüştür. Yıkıldıktan sonra ise eski fotoğraflardan hareketle tescil edilmiştir. Sahil bandında olan yapının oturum alanını tespit etmek üzere temel rölöveleri çıkartılmak için kazı yapılmış, oturum alanı tespit edilmiş, rölöveler kurulca tasdiklenmiştir. Restitüsyon, rekonstrüksiyon ve uygulama projelerinin yapılması Belediyemizce planlanmaktadır.

-Ayazmanın İstimlakı ve Restorasyonu Projesi

Marmara Ereğlisi’nde bulunan Ayazmanın çok önceleri balıkçılar tarafından soğuk hava deposu olarak kullanıldığı, daha sonra üzerine bir yapının inşa edildiği, bu inşa edilen yapının da bugün değişikliğe uğrayarak balık lokantası olarak işletildiği bilinmektedir. Ayazma; Bizans döneminde yer altı kaynak sularıyla beslenen su depolarına verilen addır.

Yapılan inceleme sonucunda; son günlerde lokantada izinsiz tadilat yapıldığı ve bu esnada cepheye yapılan müdahalelerle değişiklik yapıldığı görülmüştür. Binanın ön cephesinde bulunan ayazma girişi de önce duvar örülerek ardından taş duvarın kaldırılarak camlı pencere şeklinde kapı konulduğu görülmüştür. Arkeolojik sit alanı içerisindeki sahil caddesinde bulunan ayazmanın kapısının kapatılmış olduğu, yerinin dahi bilinemez duruma geldiği ve esas olarak ayazmanın üzerine ağır yük bindirilerek çökme tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı görülmektedir.

-Omurca Çiftliği’nin Kamulaştırılması!

Marmara Ereğlisi’nin 4 km kuzeyinde Omurca Çiftliği olarak bilinen yerde taş ve tuğladan yapılma, dikdörtgen planlı, beşik çatılı şarap deposu yer almaktadır. Binanın batı cephesinde geniş ve yüksek kemerli giriş ile üstündeki 3 adet pencere ince tuğla işçilik göstermektedir. 19. yüzyılda yapılmış olup Marmara Ereğlisi ve çevresindeki üzümlerden elde edilen şarapların depolanması için, içerisinde oldukça büyük ahşaptan yapılma fıçılar yer almaktadır.

-Bazilika Üst Örtü Projesi!

Kalekapı mevkiinde 1992 yılında yapılan sondaj kazısında mimari yapı elemanlarına rastlanması üzerine, Tekirdağ Müze Müdürlüğünce gerçekleştirilen arkeolojik kazılar neticesinde bu alanda erken Bizans Dönemi bazilikalarına güzel bir örnek teşkil eden Perinthos-Herakleia Bazilikası ortaya çıkartılmıştır.

M.S. 5. yüzyıl sonlarında yapılmış olduğu belirlenen bazilika, 7. yüzyıl sonlarındaki Avar ve Bulgar saldırıları sırasında hasara uğrayıp, ağır bir yangın sonucu yıkılmıştır. Yıkıldıktan sonra uzun bir süre mezar olarak kullanılmıştır. Bazilikanın ana mekanı mermer, yan nefler ve narteks tabanı mozaik döşelidir. Mozaikteki tesseralar renkli olup, hayvan ve bitkisel

motiflerinin çeşitliliğinin yanı sıra geometrik desenlerle dikkat çekmektedir. M.S. 11. Yüzyılda Bazilikanın güneybatı nefindeki mozaik taban üzerine, naos’tan sökülen mermerlerle şapel yapılmıştır. Kazısı tamamlanan Bazilika’nın; üst örtü mimari konsept ve peyzaj projesi bulunmaktadır.

-İmar Planı Revizyonları ve Kıyı Alanı İmar Planlarının Yapılması

Mevcut koruma amaçlı imar planları 2009 yılında tasdiklenmiş ancak artan nüfus ve ihtiyaçlar doğrultusunda ilave koruma amaçlı imar planları yapılması gerekmiştir. Şehrimizin eski yerleşim alanı 1. Ve 2. Derece sit alanıdır ve burada kanun gereği yapılaşma yasağı vardır. Ancak bu durumda halkımızın zaruri olan altyapı (doğalgaz, kanalizasyon vs.) ihtiyaçları karşılanamamaktadır.

Edirne Koruma Kurulu’nun kararıyla, ilçenin 3. Derece sit alanına yani Tekirdağ-Çanakkale karayolunun kuzeyine taşınması istenmiştir. Aynı zamanda ilçenin 5-6 mil açığında Kuzey Anadolu fay hattı geçmesi sebebiyle Marmaraereğlisi deprem kuşağındadır. Tarih boyunca incelendiğinde birçok hasarlı deprem olduğu görmüştür. İmara açık olan 3. Derece sit alanı Geren Harmanlar Mevkii antik dönemde deniz idi. Daha sonra bu bölge doldurularak ve dere yatağı değiştirilerek bu bölgedeki sular kurutulmuştur. Zaman içerisinde imara açılmıştır ancak zemin kayganlığı nedeniyle en fazla 2-3 katlı yapılar yapılabilmektedir. Tüm bu sebeplerden ötürü, afet riski taşıdığından zaman geçmeden ilçe yerleşiminin Çanakkale yolunun kuzeyine yani sağlam zemine taşınması ve Marmaraereğlisi’nin 1. Derecedeki yerleşimi boşaltılarak şehrin arkeolojik ve kültürel yapısının öne çıkartılması planlanmıştır.

Açıklanan bu gerekçelerden dolayı belediyemizin bir an önce koruma amaçlı imar planını uygulamaya koyması gerekmektedir. Bunun için Yatırım İzleme Koordinasyonu Başkanlığı’ndan ödenek talep edilmiş ancak yapılan görüşmelerden sonuç elde edilememiştir. Bu yöndeki çalışmalar devam etmekte olup söz konusu proje belediyemizin bir numaralı konusudur. Bununla birlikte toplam 32 km. uzunluğa sahip kıyı alanlarımızın kullanım kalitesinin artırılabilmesi amacıyla kıyı alanlarına yönelik imar planlarının hazırlanması çalışmaları devam etmektedir.

-D110 Yeniçiftlik Mahallesi Giriş Alt Geçit Projesi

D-110 Karayolunun Yeniçiftlik Mahallesi’ne giriş kısmında yapılması planlanan Alt Geçit Projesi için 1.000.000 TL bütçe ayrılmış olsa da Sultanköy Gençlik Merkezi için ayrılan bütçenin bu projeye aktarılması ile 3.500.000 TL’lik bir bütçe oluşturulması söz konusudur.

Karayolları Şube Şefliği ile yapılan görüşmeler sonucunda;

A) Birbirine alternatif olacak şekilde 2 adet avan proje hazırlatılacak.

B) Hazırlanan avan projeler, kamulaştırma durumları olup olmadığı da göz önünde bulundurularak Karayolları 1 . Bölge Müdürlüğü’ne gönderilerek talepte bulunulacak.

C) Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ilgili talebimizi gönderecek. Uygun görülmesi halinde Kesin Proje Talep edecekler. Kesin Projenin hazırlanması işinin; Yaklaşık 70.000- 80.000 TL civarında olması öngörülüyor.

-Marmaraereğlisi Terminal Projesi

Terminal binası için hazırlanan projede gerekli düzenlemeler tamamlanmış, yaklaşık maliyet, keşif ve metraj işlemleri İhale Şube Müdürlüğü’nce yapılmıştır. Yapı, kaba inşaat aşamasında bulunmakta olup devam etmemektedir.

-Sultanköy Mahallesi Kültür Merkezi Projesi

Gençlik Merkezi yapılması planlanan arsanın Maliye Hazinesi’ne ait olmasından dolayı gerekli izinler alınamamış ve bahse konu proje askıya alınmıştır. Gençlik Merkezi Projesinin askıya alınmasından dolayı; Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bütçesinde açığa çıkan 2.500.000 TL ödenek hakkında Başkanlığımızca verilecek karara göre her hangi başka bir projeye bütçe aktarımı düşünülmektedir.

-Marmaraereğlisi Spor Kulübü Binası Projesi

Spor Kulübünün yapılması planlanan arsanın Spor ve Gençlik Bakanlığı’na ait olmasından dolayı gerekli izinler alınamamış ve bahse konu proje askıya alınarak, Spor Kompleksi Projesi olarak genişletilerek ilgili Bakanlığı teklif edilmiştir. Gençlik Merkezi Projesi’nin askıya alınmasından dolayı; Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Bütçesinde açığa çıkan 2.500.000 TL ödenek hakkında Başkanlığımızca verilecek karara göre her hangi başka bir projeye bütçe aktarımı düşünülmektedir.

-Huzurevi Projesi

Proje değerlendirme aşamasında sona gelinmiş olup, yer tahsisi konusunda yaşlılar için huzurevi yapımına dair çalışmalarımız devam etmektedir.

-Karayolları İskelesi Projesi

İlçe merkezimizde bulunan Karayolları İskelesi 1998 yılından bu yana atıl vaziyette bulunmaktadır. İskele Karayollarına tahsisli olup deniz içerisinde 1. derece arkeolojik sit alanındadır. 2863 sayılı yasa kapsamında bu tür hazine mülkiyetindeki taşınmazların tahsisi konusundaki yönergede değişiklik olmuştur. İskelenin tahsisi herhangi bir kamu kuruluşuna yapılabilir hale gelmiştir. Bu konuda Ulaşım Daire Başkanlığı, Tekirdağ Müze Müdürlüğü ve Kurumumuz arasında ortak bir proje geliştirilerek iskelenin ekonomimize kazandırılması uygun olacaktır.

-Yeniçiftlik Eski Belediye Binası Projesi

Yeniçiftlik Mahallesi eski belediye binasının, günümüz şartlarına uygun olarak yenilenmesi için proje çalışmalarında sona gelinmiştir. Amaç, binanın yenilenerek farklı bir kullanımda Yeniçiftlik halkına kazandırılmasıdır.

 

 

 

Okunma :134
Yapılan Yorumlar
Yazarlar
Mehmet ŞEN
BÜROKRATLAR SEÇİLMİİŞLERİ YOK SAYAMAZSINIZ
Geçtiğimiz hafta Tekirdağ Bağlı Marmara Ereğlisi Dere ağzı Mahallesi Radar mevkiinde yapımı Biten , Ulusal Deniz Emniyeti ve Acil Müdahale Merkezi’nin (UDEM) açıldı. Açılışa T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Bakan Mehmet Cahit Turhan katıldı.
Recep ÇALI
19 MAYIS VE 29 MAYIS ÖNEMİ ÜZERİNE
Mayıs ayı ülkem için önemli aylardan biridir. Şöyle ki; 19 Mayıs tarihi Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramıdır. 29 Mayıs ise Orta Çağı sona erdiren İstanbul’un fethi. Önümüzdeki gönlerde önce 19 Mayıs sonra ise 29 Mayıs kutlamaları yaşanacaktır.
Anket
Ziyaretçi Sayılarımız
Bugün : 3285
Dün : 3823
Toplam : 7010665
Foto Galeri

sanalbasin.com üyesidir


Tüm Hakları Saklıdır. Tekirdağ Kent Haber 2013©    | info@tekirdagkenthaber.com  |  Sitemiz Tekirdağ Büyükşehir Gazeteciler Derneği Üyesidir


Tekirdağ Haberleri web tasarım Sohbet